WOZ & waardebepaling

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van uw woning wordt bepaald door uw gemeente. Als u weet dat een hoge WOZ-waarde hoge belastingen met zich meebrengt, hoeft het geen betoog dat de gemeente alle middelen zal aanwenden om te onderbouwen dat zij de juiste WOZ-waarde van uw woning hanteren. De WOZ-waarde is onderworpen aan een jaarlijkse herziening. Door de crisis in de vastgoedsector is de gemiddelde WOZ-waarde van huizen in Nederland de laatste jaren gedaald, maar dat neemt niet weg dat deze grondslag voor belastingheffing vaak leidt tot conflictsituaties. 
 

Als u bezwaar wenst te maken tegen de vastgestelde woz-waarde dient u dit tijdig te doen én goed te onderbouwen. Verwimp Adviesburo ondersteunt u graag bij het opstellen van het bezwaarschrift. Met een nuchtere kijk bepalen wij de werkelijke waarde van uw woning. Hiervoor verzamelen we de nodige stukken zodat we uw dossier tegenover de gemeente kunnen verdedigen. Een correcte en goed onderbouwde waardebepaling is hierin cruciaal. Hierbij maken wij een vergelijk van zeer recent verkochte, vergelijkbare woningen.    

Niet enkel ten aanzien van de belastingdienst, maar uiteraard ook bij de aanschaf of verkoop van een woonhuis of appartement is een nauwkeurige waardebepaling van belang. Met Verwimp Adviesburo kunt u erop vertrouwen dat de prijs die u betaalt of ontvangt een juiste prijs is.

Interesse? Neem contact op met adviesburo Verwimp